Conditions

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Ondernemingsgegevens 

TUP VERJANS BV
Avenue Louis Pasteur 3 1780 Wemmel
Hello@sophieverjans.com

BE0754834303

 


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van  TUP Verjans BV, een vennootschap met maatschappelijke zetel te Avenue Louis Pasteur 3 1780 Wemmel, BTW BEBE0754834303, (hierna ‘Sophie Verjans’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhevige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Sophie Verjans moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, exclusief verzendkosten en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

 Leveringskosten worden extra aangerekend aan 5,95 euro. Vanaf een totaal aankoopbedrag van 75 euro neemt Sophie Verjans de verzendkosten op zich en worden deze 0 euro voor de klant. 

 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk of zetfouten. De verkoper heeft het recht de verkeerd geprijsde artikelen te annuleren. 

 

Artikel 3: Verzending

 Artikelen worden verzonden via Bpost. De bestelling wordt verzonden binnen de termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de betaling. 


Artikel 4: Online aankopen

 De goederen die gekocht worden op de website zijn allen handgemaakt. Ze zijn dus steeds verschillend. Het afgebeelde product is dus niet steeds 100% hetzelfde als het aangekochte product. Dit komt omdat ik een serie maak van een bepaald product maar ze niet telkens apart ga fotograferen aangezien het over een serie gaat. 

 Een aankoop is voldaan zodra men heeft uitgecheckt en betaald op de website. 

 De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 Artikel 4.1: Bestellingen

De goederen kunnen ook besteld worden. Een bestelling wordt via mail aangevraagd op hello@sophieverjans.com. Afhankelijk van de lopende bestellingen tel ik graag 5-6 weken alvorens een bestelling klaar is. Zodra de bestelling klaar is stuur ik een mailtje en kan de klant zijn bestelling verwachten binnen de 7 werkdagen. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 Artikelen besteld via deze webwinkel worden wereldwijd geleverd.

 De levering gebeurt door Bpost of andere partners indien buiten België geleverd dient te worden. Max 7 werkdagen na ontvangst van de betaling door de klant wordt het pakket verzonden tenzij anders geinformeerd door de verkoper. 

Elke zichtbare beschadiging van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onverwijld worden gemeld via hello@sophieverjans.com door middel van foto's.

 Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 Als er door de klant opdracht gegeven wordt aan Sophie Verjans om 1 of meerdere artikels te laten leveren dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). De overeenkomst komt tot stand als de bevestiging van de bestelling verstuurd is. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de algemene voorwaarden akkoord gaat. 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Sophie Verjans. 

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Sophie Verjans Avenue Louis Pasteur 3 1780 Wemmel , Hello@sophieverjans.com via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Sophie Verjans heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Avenue Louis Pasteur 3 1780 Wemmel. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Sophie Verjans alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Sophie Verjans op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Sophie Verjans wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Sophie Verjans betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Workshops

Bij het reserveren van een workshop kan deze geannuleerd worden tot 72 uur voor aanvang workshop. Er zal een forfaitaire kost van 10 euro per persoon aangerekend worden, het resterende bedrag wordt terugbetaald op de gewenste rekening. Een reservatie voor een plaats in een publieke workshop kan geannuleerd worden tot 72 uur voor aanvang workshop. Deze reservatie wordt terug betaald min de forfaitaire kost van 10 euro. Alle annulaties of no show na 72 uur voor aanvang worden niet terugbetaald of kunnen niet herboekt worden.  Door het plaatsen van een reservatie geeft de klant te kennen dat hij met de algemene voorwaarden akkoord gaat.

 

Artikel 8: Garantie

De artikelen worden zeer zorgvuldig ingepakt en beschermd. 

 

Artikel 9: Privacy

Sophie Verjans respecteert  de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden om u een nieuwsbrief te sturen van Sophie Verjans, uw gegevens worden niet met derden gedeeld. 

 

Artikel 10: Cookies 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.